Nieuwe voorwaarden CBW

Op 1 januari 2020 gaat CBW-erkend Wonen over naar een nieuwe onafhankelijke geschillenregeling. De regeling geldt dan voor alle aankopen die vanaf die datum worden gedaan. In dit artikel leest u de laatste informatie over de nieuwe regeling.

Nieuwe naam geschillenregeling: UitgesprokenZaak.nl

Met de komst van de nieuwe regeling is er een nieuwe stichting opgericht: Stichting UitgesprokenZaak.nl. Het portal waar de nieuwe geschillenregeling op gaat draaien krijgt de dezelfde naam: UitgesprokenZaak.nl

Nieuwe voorwaarden

Een nieuwe geschillenregeling, betekent nieuwe Algemene CBW-erkend voorwaarden. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf nu te bestellen en te downloaden in de ledenwinkel. Let op: Tot het einde van 2019 gebruik je de oude voorwaarden en vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorwaarden. Je bent verplicht altijd de meest recente, van toepassing zijnde, voorwaarden te gebruiken omdat die aansluiten bij de wetgeving en de door CBW-erkend verstrekte consumentengaranties.

Bekijk en/of download de verschillende documenten hier: